AURELIAN APOSTOL – artist plasticLiceul Vocational de Arte Plastice „HMT” Brasov – profesor – despre mine –